2016

Vandring


Historiske vandringer 2016

 

28.05. Besøk på Fjellmuseet i Funäsdalen, kl. 12.00. Avreise fra Malmplassen kl. 09.00.

13.06. Vandring på Lofloan og ytre del av Stormoen. Kl.18.00. Oppmøte  ved Støbrua.

28.06. Gruvevandring mellom Olavsgruva og Storwartz. Oppmøte Olavsgruva  kl. 18.00.

05.07. Minnestener på Glåmos. Oppmøte ved Kuråsfossen kraftstasjon kl. 18.00.

25.07. Hjortkapellet og Det Borchgrevinske gravkapellet. Orientering om kapellene og familiene Borchgrevink og Finne. Oppmøte kl. 18.00 ved kjerka.

14.08. Meieriet i Rausjødalen, kl. 12.00. Avreise fra Malmplassen kl. 10.00.

27.08. Fløttumgruva i Fordalen, kl. 12.00. Avreise fra Malmplassen kl. 10.00.

15.09. Byvandring i øvre del av Kjerkgata, kl. 18.00.

September. Uthusprosjektet etter 20 år – vandring i gårdsrom i Røros sentrum, orientering om resultater.