2018

 

Vandringer 2018

 

 

8. mai – Osgårdene i Os

30. mai – Uthusprosjektet

20. juni – Kvitsanden – Gråhøgda

30. juni – Vandring i Erlidalen

4. juli – Vandring langs Hitterelva

August – Tur til Sverige i Karolinernes fotspor (todagers tur)

2. september – Kongens og Rødalen gruve (søndagstur)

8. september – Fyrsetting på Storwartz