2018

 

Vandringer 2018

 

 

8. mai – Osgårdene i Os

7. juni – Uthusprosjektet

19. juni – Kvitsanden – Gråhøgda

30. juni – Vandring i Erlidalen

5. juli – Vandring langs Hitterelva

August – Tur til Sverige i Karolinernes fotspor (todagers tur)

2. sep. – Kongens og Rødalen gruve (søndagstur)

September – Fyrsetting på Storwartz

 

Reklamer