Røroskua

Program: haraldr / Tekst: STN

Sidet Trønderfe og Nordlandsfe (STN) stammer fra det gamle, opprinnelige feet i Trøndelag og Nord-Norge. Det var flere lokale varianter, Rørosfe, Trysilfe, Snåsafe, Nordlandsfe og Finnmarksfe med flere som etter hvert ble samlet til “Sidet Trønderfe og Nordlandsfe” Det er et fjellfe av tilsvarende type som det gamle feet i nordlige deler av Sverige og Finland.