Fotografiet: Fire fyrer

Program: haraldr.no / Fotografi: Iver Olsens Samlinger

Dette fotografiet er utlånt av Rørosmuseet og kommer fra Iver Olsens samlinger. Røros kommune har støttet restaureringen av denne samlingen.

Iver Olsens Album 1

Program: haraldr / Fotografi: Iver Olsens Samlinger

Fotografiene er utlånt av Rørosmuseet og kommer fra Iver Olsens samlinger. Røros kommune har støttet restaureringen av denne samlingen.

Røroskua

Program: haraldr / Tekst: STN

Sidet Trønderfe og Nordlandsfe (STN) stammer fra det gamle, opprinnelige feet i Trøndelag og Nord-Norge. Det var flere lokale varianter, Rørosfe, Trysilfe, Snåsafe, Nordlandsfe og Finnmarksfe med flere som etter hvert ble samlet til “Sidet Trønderfe og Nordlandsfe” Det er et fjellfe av tilsvarende type som det gamle feet i nordlige deler av Sverige og Finland.