Ukens foto: Storgata

Fotografi: Iver Olsens Samlinger, utlånt av Rørosmuseet

Det eldste anlegget for rørvann på Røros kom i 1798. Vannet ble henta fra ei ’kjølle’ ved Kvennhuset og ført i trerør ned til tre vannposter i Storgata. Bildet viser den midterste av de tre vannpostene, som lå ved det nedre hjørnet av Finnegården, midt i gateløpet. De fleste gårdene på Røros hadde egen brønn, men nærheten til møkkjelleren eller gjødselrommet gjorde at det var bedre å hente drikkevann fra vannpostene. Det var kvinnfolka som stod for vannbæringa. Bildet er tatt før 1882, da det nye vannverket for Røros stod klart. (Litteratur: Spangen, Amund / Borgos, Randi: ”På Sta’a og uti markom”, bd. 1, 2001)

(Klikk på bildet for å forstørre)

Ukens foto: Flanderborg

Fotografi: Iver Olsens Samlinger, utlånt av Rørosmuseet

Øvre Flanderborg ca. 1880-1890, sett nedenfra og oppover med hovedbygningen tilhørende hus nr. 142 midt i bildet. Denne gården (Myre-gården) ble revet omkring 1890, og hovedbygningen flytta til Kongens gruve som ingeniørbolig.

På venstre side av gata hus nr. 157 b, 157 c, 158 og 159. Hovedbygningen i hus nr.
159 ble panelt i1857, ovenfor hovedbygningen synlig mot gata ligger en stall som
hører til gården. På høyre side av gata er hus nr. 136 synlig. Unionsflagget påtegna flaggstang tilhørende Riisgården (bak hus nr. 142), hus nr. 185+86 på Bakkan.

(Klikk på bildet for å forstørre fotografiet)

Møllmansdalen 1908?

Knut Vik har sendt oss et postkort han nylig fikk tak i fra Mølmansdalen. Er dette kjent? Ser at det er et kvitt hus som nå er borte – når forsvant det, vet noen det?  Det er sendt fra Mølmansdalen 11/8 1908. Det ser ut som avsender er Ernestine Anderssen. Var det fast bosetning på gården i Mølmansdalen i 1908 – og ev. hvor lenge?