Skanckesmia fram i lyset igjen


Arne B. Sollie med en av de første lysestakene; to hestesko smidd sammen.

Tekst og foto: Bjørn Vegar Digre (Fjell-ljom)

Industrieventyret Skanckesmia skal vises frem i en ny utstilling i Rørosmuseet. En arbeidsgruppe ledet av Arne Benz Sollie jobber nå med å gå igjennom store mengder informasjon og produkter vedrørende Skanckesmia.

Utstillingen blir åpnet i forbindelse med Rørosmartnan 2011, og er planlagt å vare frem til juni. Sollie forteller at han har mottatt positive signaler fra Rørosmuseet om en eventuell forlenging av denne perioden. I løpet av denne tiden vil både rørosinger og turister ha mulighet til å oppleve en viktig, og for mange ukjent historie om en gryende håndverksbedrift, forteller Sollie.

For å finansiere utstillingen, har arbeidsgruppen vært i kontakt med både private og offfentlige institusjoner om sponsing og støtte til prosjektet, deriblant Norsk Kulturråd. Etter at Norsk Kulturråd innvilget penger til prosjektet, fikk arbeidsgruppen klarsignal fra Røros Museums- og historielag og Røros Husflidslag til å starte arbeidet med å forberede utstillingen.

Over 500 gjenstander
I utstillingen vil publikum få et godt innblikk i arbeidet som foregikk i smien. Ved hjelp av fotografier, skisser, notater og andre dokumenter, skal det dannes et tverrsnitt av produksjonen i Skanckesmia. Sollie forteller at arbeidsgruppen hittil har registrert mer enn 500 forskjellige gjenstander, og at det nå jobbes med å gå igjennom bilder for å finne typiske eksempler på hva som ble produsert i smia.

Skanckesmia ble etablert i 1931 og produserte forskjellige smijernsprodukter frem til konkursen i 1976. På det meste var det 30 arbeidere i sving, og det ble solgt varer til både inn – og utland. Det kom blant annet bestillinger fra kronprinsboligen på Skaugum og Britannia Hotel i Trondheim.

Sollie forteller at selv om fristen for å komme med produkter har passert, er han mer en villig til å ta imot eventuelle bilder, skisser, notater eller annen informasjon som folk kan ha om Skanckesmia. Arne Benz Sollie kan nås på telefon 72 41 14 20 eller mobil 988 46 551.

Industrieventyret Skanckesmia

Tekst: Arne Bentz Sollie / Foto: Utlånt fra Rørosmuseet

Da Skanckesmia ble lagt ned i 1976, ble det satt punktum for en viktig del av håndverks-og industrihistorien på Røros. I januar 2008 opprettet Røros Husflidslag og Røros Museums- og historielag arbeidsgruppen “Skanckesmia” som fikk i oppdrag å dokumentere så mye som mulig av Skanckesmias historie og produkter.

Det første store dokumentasjonsarbeidet ble gjennomført 20. september 2008 med en registreringsdag på Røros Eldresenter. Mange kom innom med gjenstander laget i Skanckesmia, noen kom med bilder og annen dokumentasjon. Et ”dommerpanel” med tidligere arbeidere fra Skanckesmia, avgjorde om produktet var “ekte” vare. Denne aktiviteten var en del av fase 2 i gruppens arbeid og fikk stor medieoppmerksomhet i lokale aviser og lokal radio og TV. Registrering pågår fortsatt, men gruppen håper å kunne avslutte denne fasen i arbeidet i løpet av sommeren i år.

Arbeidsgruppen har hittil registrert mer enn 300 forskjellige produkter og har mange på ”vent”. Produktspektret er stort, fra de enkleste askebegre og lysestaker til de flotteste gulvlamper og lysekroner. Bergmannslampa befinner seg i mange hjem i rørostraktene, men det er kanskje ikke så mange som vet at det ble laget en spesiell modell for Svalbard!

Varekatalogene fra bedriften inneholdt over 3000 gjenstande.

På et møte i arbeidsgruppen 5. mai 2010 ble det vedtatt å gå løs på prosjektets fase 3, nemlig tilrettelegging og gjennomføring av en utstilling basert på utvalgte eksemplarer av registrert materiale. Planleggingen av utstillingen, herunder innlån, tekstproduksjon og grafisk produksjon, vil i hovedsak foregå høsten 2010. Utstillingen skal etter planen åpnes på Rørosmuseet til Rørosmartnan 2011 (medio februar) og bli stående frem til juni 2011. Dette er en periode da museet kan trekke et lokalt publikum, i tillegg til at Rørosmartnan, Vinterfestspill i Bergstaden, påsken og skoleferiene trekker mange tilreisende til Røros. Arbeidsgruppen føler seg sikker på at mange vil ha glede av å besøke denne utstillingen, som i hovedsak vil vise noe av bredden i produksjonen i Skanckesmia, men samtidig presentere arbeiderne (på det meste ca 30 stk) og arbeidsplassen med fotografier, publiserte omtaler av bedriften og byggetegninger fra det nye verkstedet som ble plassert på tomten etter Aspaasgården ved Hyttelva i 1937.

For å finansiere denne utstillingen, er det også igangsatt et arbeide med å skaffe sponsorer.
På sikt kan det også bli aktuelt å utgi et samlehefte med historien om Skanckesmia i tekst og bilder. Arbeidsgruppen har allerede en god del dokumentasjon tilgjengelig, men dersom noen av leserne har interessant dokumentasjon som ikke er registrert, vennligst ta kontakt med leder for arbeidsgruppen, Arne Bentz Sollie, tlf. 72411420 eller mob. 98846551.

Kommentarer er velkommne …