Ukas minnesmerke 30

Johan FalkbergetJohan Falkberget
På Øvre kirkegård er det etablert en minnelund og satt opp en minnesten over Johan Falkberget med forfatterens navnetrekk. Stenen er henta fra Djupsjølia etter anvisning av Kjell Bjarne Prytz (1931–2004). Initiativet til minnelund/minnesmerke kom fra Røros menighetsråd. Minnelunden Les videre

Ukas minnesmerke 27

IMG_0490

Ludvig Saxe og Kvitsandskogen
Minnestenen står i Gjelmunningen i Kvitsandskogen helt inntil Sundveien og ble satt opp av Røros skoglag i 1969. Stenen erstatta et skilt med kopperplate som ble satt opp 7. juni 1947 på 70-årsdagen for oppstarten med Kvitsandskogen. Dette skiltet ble skutt i stykker for en del år sida.
Stenen har følgende inskripsjon: Les videre

Ukas minnesmerke 25

ForbondenForbonden
Minnesmerket står ved kjerkegården i Brekken ut mot riksveien. Minnestenen var en gave til Brekken kommune fra befolkninga i Härjedalen som et minne om den omfattende grensehandelen som har foregått gjennom flere hundre år. Avduking skjedde 29. juni 1952 da det ble arrangert et stort grensestevne i Brekken. Kunstneren Emil Näsvall (1908–65) har laga statuen. Tidens tann har tært på minnesmerket, så Les videre

Ukas minnesmerke 22

Richard Floer

Richard Floer
Minnesmerket over Eidsvolds-mannen Richard Floer står på nedre kjerkegård. Det ble avduka under jubileumsfeiringa 17. mai 1914. Lærer Anders Rasmussen Prytz (1858–1947) holdt avdukingstalen, og Henrik Grønn (1875–1962) overleverte minnestenen til Røros kommune. Det blir holdt minneseremoni med bekransning av minnesmerket hver 17. mai. Minnestenen har følgende inskripsjon: Les videre

Ukas minnesmerke 20

Ratvolden

Minnesten på Ratvolden
Minnestenen på Ratvolden ble satt opp av Johan Falkberget i forbindelse med at han flytta til Ratvolden i 1922. Han ville hedre sin morfar og sin onkel som hadde rydda Ratvolden. Minnestenen ble avduka 1. juli 1922 ved et stort arragement. Lærer Anders Rasmussen Prytz og forfatter Charles Kent holdt taler. Inskripsjonen på stenen er utforma av Wilhelm Moe i gotisk skrift, og lyder slik:  Les videre

Ukas minnesmerke 19

bergmannsmonumentet-4f7aae9564Bergmannsmonumentet
Monumentet på Nilsenhjørnet er reist til minne om bergmennene og deres hustruer. Det er Johan Moen  som er monumentets far. I 1958 tok han initiativet til minnesmerket. Han samla penger til framstilling og oppsetting av monumentet, som er modellert etter Johan Moens egne besteforeldre, Ane Margrete Haanes og John Svendsen Evavold fra nedre Håneset.
Monumentet er laga av kunstneren Sivert Les videre