Tyskgården før og nå

Forretningsgård i Litjgata 38 drevet av E.O. Strøm Maler og Lakerer (står på skilt over portsjælet). På skiltet mellom vinduene står det: Indramning av Billeder. Skildtmaling. Tapetsering. Indlægning av Vinduesglas. Fotografert av Iver Olsen. Bildet er utlånt av Rørosmuseet.