Kølbrukets historie

KølmilerAsbjørn Ryen har gjennom mange år registrert kølbruk i området fra Narjordet og sørover mot Sølendalen og Femunden. Røros Museums- og historielag har nå etablert et samarbeid med Ryen for å dokumentere denne interessante og viktige historia for ettertida.

Fra historielaget vil Ole Ragnar Langen og Knut Wolden bistå Asbjørn Ryen med å skrive ei bok om kølbrukets historie. Planen er at boka skal lanseres høsten 2019.