Kølbrukets historie

KølmilerAsbjørn Ryen har gjennom mange år registrert kølbruk i området fra Narjordet og sørover mot Sølendalen og Femunden. Røros Museums- og historielag etablerte et samarbeid med Ryen for å dokumentere denne interessante og viktige historia for ettertida.

Fra historielaget har Ole Ragnar Langen og Knut Wolden bistått Asbjørn Ryen med å skrive ei bok om kølbrukets historie. Boka vil bli lansert til påske i 2020.