Hoppbakker i Røros

Styret vedtok 4. oktober 2018 å engasjere seg i et prosjekt med å registrere og dokumentere gamle hoppbakker i Røros. Styret tar senere stilling til i hvilken form resultatet skal publiseres.

Bjørn Røistad og Arne Indseth står for arbeidet med prosjektet.