Kølbrukets historie

KølmilerAsbjørn Ryen har gjennom mange år registrert kølbruk i området fra Narjordet og sørover og østover mot Sølendalen og Femunden. Røros Museums- og historielag etablerte et samarbeid med Ryen for å dokumentere denne interessante og viktige historia for ettertida.

Fra historielaget har Ole Ragnar Langen og Knut Wolden bistått Asbjørn Ryen med å skrive ei bok om kølbrukets historie. Boka ble lansert til påske i 2020. Boka ble trykt i 600 eksemplarer.