Utleie av Stigerstuggu

Stigerstuggu er en tidligere stigerbolig ved Olavsgruva. Huset eies av Statsbygg. Røros Museums- og historielag eier inventaret og disponerer hytta til utleie. Fra 1. juni skjer booking av leie på nettstedet
https://www.inatur.no/
Medlemmer i RMH betaler kr 600 pr. natt for leie av hytta, for ikke-medlemmer er prisen kr 800. Les videre

Nytt æresmedlem


På årsmøtet 12. mars ble Tor Indset utnevnt til nytt æresmedlem i Røros Museums- og historielag.

Styrets begrunnelse: Tor har i mange år vært engasjert i museums- og historiearbeidet i Røros. Han har i mange år vært styremedlem både i Røros Museums- og historielag og i Stiftelsen Rørosmuseet. Les videre

Fyrsetting på Øvre Storwartz

Lørdag 8. september ble det arrangert en aktivitetsdag på Storwartz i samarbeid med Rørosmuseet. Under aktivitetsdagen ble det etter omvisningen i Olavsgruva arrangert fyrsetting på Øvre Storwartz. Tradisjonen tro, med Truls Gjestland som «fyrhauer». Mens de 15-20 som var til stede ble servert kaffe og pjalt, fortalte han og Knut Wolden om denne gamle malmbrytingsmetoden og om dannelse, innhold og opptreden av Rørosmalmene.