Besøk på Mattisvollen 1. august

Ca. 40 interesserte var møtt fram på Mattisvollen i Djupsjølia 1. august. Vert var Inge Gunnar Aspås som gjennom de siste åra har brukt mye av si fritid til å restaurere husa på Mattisvollen. Han orienterte om det omfattende arbeidet, og viste rundt ute og inne. For restaureringa av våningshuset mottok han i 2013 verneprisen fra Fortidsminneforeningen. Les videre

Reklamer

Setervandring 4. juli

Ca. 70 interesserte deltok på den historiske vandringa til de 11 setrene langs Stenvikveien ved Hittersjøen. Guider på turen var Knut Wolden og Arne Reitan. Det ble først orientert om geologien i området. Deretter gikk turen til de enkelte setervollene, der det ble gitt orientering om historikken. Enkelte av Les videre

Vandring ved Korssjøen 22. juli

Vel 75 interesserte var møtt fram 22. juli ved Korssjøgårdene i det strålende sommerværet. Ivar Korssjøen var guide og tok deltakerne med på en rundtur på ca. 3 km.
Han orienterte først om historia til de tre Korssjøgårdene (tidligere var det fire gårder). Korssjøgårdene ble etablert tidlig på 1700-tallet og var viktige ferdselsgårder for transporter til og fra Røros Kobberverk. Les videre

Vandring 22. juni

Korssjøgårdene var viktige ferdselsgårder hvor ferdafolk med varer til Røros overnattet. Her vil vi få en orientering om gårdene. Etter denne orienteringen vandrer vi på den gamle gårdsveien til ei restaurert laue. Denne turen er på 1,4 km i lett terreng. Ta med godt fottøy som tåler å krysse bekk og ei lita myr, og mat og drikke til fortæring ved Storlaua. Oppmøte på Malmplassen kl. 17.30 for eventuell samkjøring, eller ved Korssjøen kl. 18.00.