Årsmelding for 2017


Tirsdag 13. mars var det årsmøte i Røros Museums- og historielag der bl.a. årsmeldinga for 2017 ble godkjent. Årsmeldinga kan du lese nedafor. Les videre

Reklamer

Besøk på Mattisvollen 1. august

Ca. 40 interesserte var møtt fram på Mattisvollen i Djupsjølia 1. august. Vert var Inge Gunnar Aspås som gjennom de siste åra har brukt mye av si fritid til å restaurere husa på Mattisvollen. Han orienterte om det omfattende arbeidet, og viste rundt ute og inne. For restaureringa av våningshuset mottok han i 2013 verneprisen fra Fortidsminneforeningen. Les videre