Møllmansdalen 1908?

Knut Vik har sendt oss et postkort han nylig fikk tak i fra Mølmansdalen. Er dette kjent? Ser at det er et kvitt hus som nå er borte – når forsvant det, vet noen det?  Det er sendt fra Mølmansdalen 11/8 1908. Det ser ut som avsender er Ernestine Anderssen. Var det fast bosetning på gården i Mølmansdalen i 1908 – og ev. hvor lenge?