Fotografiet: Fire fyrer

Program: haraldr.no / Fotografi: Iver Olsens Samlinger

Dette fotografiet er utlånt av Rørosmuseet og kommer fra Iver Olsens samlinger. Røros kommune har støttet restaureringen av denne samlingen.