Ukens foto: Flanderborg

Fotografi: Iver Olsens Samlinger, utlånt av Rørosmuseet

Øvre Flanderborg ca. 1880-1890, sett nedenfra og oppover med hovedbygningen tilhørende hus nr. 142 midt i bildet. Denne gården (Myre-gården) ble revet omkring 1890, og hovedbygningen flytta til Kongens gruve som ingeniørbolig.

På venstre side av gata hus nr. 157 b, 157 c, 158 og 159. Hovedbygningen i hus nr.
159 ble panelt i1857, ovenfor hovedbygningen synlig mot gata ligger en stall som
hører til gården. På høyre side av gata er hus nr. 136 synlig. Unionsflagget påtegna flaggstang tilhørende Riisgården (bak hus nr. 142), hus nr. 185+86 på Bakkan.

(Klikk på bildet for å forstørre fotografiet)