Kølbruksboka er kommet


Boka om kølbrenning, kølkjøring og bosetting som Asbjørn Ryen har skrevet i samarbeid med Røros Museums- og historielag, er nå kommet på markedet. På grunn av virussituasjonen måtte vi avlyse planlagt lanseringsarrangement. Boka er trykt i 600 eksemplarer. Den har 315 sider og koster kr 490. Boka er å få kjøpt i bokhandlene på Røros og Tynset, og i en del butikker i Røros og distriktene rundt. Boka kan også bestilles fra Fjellheimen Forlag.

Nytt æresmedlem

Årsmøtet i Røros Museums- og historielag utnevnte 10. mars Roar Dille til nytt æresmedlem.
Styrets begrunnelse: Roar Dille har vært et aktivt medlem i Røros Museums- og historielag i mange år. Han var styreleder i hele 13 år. Under hans ledelse ble det starta innsamling for å bevare husa i Sleggveien og mange andre hus. Det ble også lagt stor vekt på å aktivisere medlemsmassen, bl.a. i form av historiske vandringer og etablering av ulike arbeidsgrupper.
Les videre