Utleie av Stigerstuggu

Stigerstuggu er en tidligere stigerbolig ved Olavsgruva. Huset eies av Statsbygg. Røros Museums- og historielag eier inventaret og disponerer hytta til utleie. Fra 1. juni skjer booking av leie på nettstedet
https://www.inatur.no/
Medlemmer i RMH betaler kr 600 pr. natt for leie av hytta, for ikke-medlemmer er prisen kr 800. Les videre

Nytt æresmedlem


På årsmøtet 12. mars ble Tor Indset utnevnt til nytt æresmedlem i Røros Museums- og historielag.

Styrets begrunnelse: Tor har i mange år vært engasjert i museums- og historiearbeidet i Røros. Han har i mange år vært styremedlem både i Røros Museums- og historielag og i Stiftelsen Rørosmuseet. Les videre