Fyrsetting på Øvre Storwartz

Lørdag 8. september ble det arrangert en aktivitetsdag på Storwartz i samarbeid med Rørosmuseet. Under aktivitetsdagen ble det etter omvisningen i Olavsgruva arrangert fyrsetting på Øvre Storwartz. Tradisjonen tro, med Truls Gjestland som «fyrhauer». Mens de 15-20 som var til stede ble servert kaffe og pjalt, fortalte han og Knut Wolden om denne gamle malmbrytingsmetoden og om dannelse, innhold og opptreden av Rørosmalmene.

Vandring Arvedal – Rødalen


Søndag 2. september deltok 45 personer på vandringen fra Arvedal gruve, langs Kongens gruve til Rødalsgruva. Temaene var malmens dannelse, sammensetning og opptreden. Samtidig som det ble fortalt om driftsmetoder og spor i landskapet etter bygninger,

Les videre