Ukas minnesmerke 16

GjeltaLars Bendiksvold
Ved Gjelta ca. 200 meter sør for elveosen i Gjeltsjøen står det en liten stenvarde uten noen form for inskripsjon. Varden er reist til minne om Lars Larsen Bendiksvold som drukna der den 22. august i 1903. Lars Bendiksvold fra Bendiksvolden var født 6. juli 1885 og ble bare vel 18 år. Han var på vei til setra ved Gjeltsjøen med hest og vogn for å hente  Les videre

Ukas minnesmerke 15

Falkfangerhøgda

Falkfangerkoie
På Falkfangerhøgda ved Rambergsfjellet er det satt opp et skilt med følgende tekst:

Tuft etter hollandske falkfangere
fra først på 17 hundretallet
Utgravd 1977

Skiltet er satt opp av Leif Grådal som deltok i Les videre

Ukas minnesmerke 14

Alf LøkkenAlf Løkken
3 – 4 km sør-øst for Bekkosen, ovafor Storvika står det en minnesten over Alf Johansen Løkken. Alf Løkken ble bare 22 år gammel. Han var på vei hjem med et vedlass da lasset velta og han fikk det over seg. Han ble funnet i live og brakt hjem, men døde samme dag, 14.11.1934, av skadene. Minnestenen som ble reist etter initiativ av Brekken Arbeiderparti, står der ulykka skjedde. Den ble avduka 6. september 1936 med over 200 til stede.  Les videre

Ukas minnesmerke 12

Tore Maske ved Kjerringdauen

Tore Maske ved Kjerringdauen

Kjerringdauen
Ved Svartåsen et par km nord-vest for Rørosgård er det reist et minnesmerke over Gjertrud Larsdatter Opdal som døde her 27. juni 1803. Ho ble 72 år gammel og var ugift. Denne dagen hadde Gjertrud tatt i vei fra hjemmet i Spjellet på Bergstaden til Rødalen for å samle skjeftegras, som ble brukt til skurebørster. På Les videre

Ukas minnesmerke 10

Hans Olsen ÅsenHans Olsen Aasen
En stenpyramide med minneplate for Hans Olsen Aasen ble reist av hans etterkommere i Åsengården i forbindelse med et stort slektsstevne i 1957. Anledningen var 400-årsjubileum for hans fødsel i 1557. Han døde i 1673. Årstallet for hans fødsel er usikkert. Ulike kilder  opererer med ulike årstall. I alle fall ble han en svært gammel mann. Les videre