Ukas minnesmerke 19

bergmannsmonumentet-4f7aae9564Bergmannsmonumentet
Monumentet på Nilsenhjørnet er reist til minne om bergmennene og deres hustruer. Det er Johan Moen  som er monumentets far. I 1958 tok han initiativet til minnesmerket. Han samla penger til framstilling og oppsetting av monumentet, som er modellert etter Johan Moens egne besteforeldre, Ane Margrete Haanes og John Svendsen Evavold fra nedre Håneset.
Monumentet er laga av kunstneren Sivert Les videre

Ukas minnesmerke 17

Minnesten kirkegårdenBergmannsminnet
På slutten av 1930-talet ble det tatt til orde for utsmykking av kjerkegården. Kjerketjener Helmer Langen foreslo å sette opp en stenpyramide over gamle fellesgraver på øvre kjerkegård til minne om de gamle bergmenn. Kommunestyret bevilga 300 kr til utsmykking og Helmer Langen murte opp en pyramide som sto ferdig i september 1940. I forbindelse med 300-årsjubileet for Røros Kobberverk forsynte verket monumentet med ei minneplate Les videre

Ukas minnesmerke 16

GjeltaLars Bendiksvold
Ved Gjelta ca. 200 meter sør for elveosen i Gjeltsjøen står det en liten stenvarde uten noen form for inskripsjon. Varden er reist til minne om Lars Larsen Bendiksvold som drukna der den 22. august i 1903. Lars Bendiksvold fra Bendiksvolden var født 6. juli 1885 og ble bare vel 18 år. Han var på vei til setra ved Gjeltsjøen med hest og vogn for å hente  Les videre

Ukas minnesmerke 14

Alf LøkkenAlf Løkken
3 – 4 km sør-øst for Bekkosen, ovafor Storvika står det en minnesten over Alf Johansen Løkken. Alf Løkken ble bare 22 år gammel. Han var på vei hjem med et vedlass da lasset velta og han fikk det over seg. Han ble funnet i live og brakt hjem, men døde samme dag, 14.11.1934, av skadene. Minnestenen som ble reist etter initiativ av Brekken Arbeiderparti, står der ulykka skjedde. Den ble avduka 6. september 1936 med over 200 til stede.  Les videre

Ukas minnesmerke 12

Tore Maske ved Kjerringdauen

Tore Maske ved Kjerringdauen

Kjerringdauen
Ved Svartåsen et par km nord-vest for Rørosgård er det reist et minnesmerke over Gjertrud Larsdatter Opdal som døde her 27. juni 1803. Ho ble 72 år gammel og var ugift. Denne dagen hadde Gjertrud tatt i vei fra hjemmet i Spjellet på Bergstaden til Rødalen for å samle skjeftegras, som ble brukt til skurebørster. På Les videre