Nytt æresmedlem

Årsmøtet i Røros Museums- og historielag utnevnte 10. mars Roar Dille til nytt æresmedlem.
Styrets begrunnelse: Roar Dille har vært et aktivt medlem i Røros Museums- og historielag i mange år. Han var styreleder i hele 13 år. Under hans ledelse ble det starta innsamling for å bevare husa i Sleggveien og mange andre hus. Det ble også lagt stor vekt på å aktivisere medlemsmassen, bl.a. i form av historiske vandringer og etablering av ulike arbeidsgrupper.
Les videre