Årsmelding for 2017


Tirsdag 13. mars var det årsmøte i Røros Museums- og historielag der bl.a. årsmeldinga for 2017 ble godkjent. Årsmeldinga kan du lese nedafor.

Årsberetning for 2017

Styrets sammensetning har vært:
Leder                          Arne Indseth
Nestleder                    Bente Waage Danielsen
Sekretær                     Ole Ragnar Langen
Styremedlem
Tor Indset
Aage Aas
Inge Hånes
Rolf Opdal
Varamedlem
Knut Wolden
Elly Indreland Aas
Liv Jorun Troøien
Bjørn Røistad 

Varamedlemmer innkalles på lik linje med andre i styret og fungerer som likestilte medlemmer. Laget hadde i utgangspunktet to representanter i Stiftelsen Rørosmuseet, Arne Indseth (vara Ole Ragnar Langen) og Tor Indset (vara Aage Aas). Etter at Olavsgruvas Venner gikk inn i laget, har RMH hatt et tredje styremedlem (Knut Wolden).

Laget hadde 458 betalende medlemskap ved årsskiftet 2017-18, herav 228 enkeltmedlemmer og 230 familiemedlemmer Som følge av at Olavsgruvas Venner er nedlagt, har flere av de tidligere medlemmene der meldt seg inn i RMH. Laget har fortsatt et potensial når det gjelder å øke antall medlemmer. Som medlem får man tilsendt Fjell-Folk, har gratis adgang til Rørosmuseet og Olavsgruva, samt redusert pris på vandringene som laget arrangerer i løpet av året. Medlemmer får også anledning til å kjøpe Rørosordboka til redusert pris.

Mange av medlemmene bidrar svært aktivt i lagets arbeid. Dette gjelder blant anna de som deltar i Sleggveien om sommeren og de som bidrar til arrangementet på Christianus Sextus. Det har vært lett å få folk til å stille opp, og i den aktive medlemsmassen ligger et potensial som laget må forsøke å utnytte på best mulig måte.

Laget har egen hjemmeside med adressen www.rmh.no , og har også egen gruppe på Facebook.

Det ble i 2017 holdt 9 styremøter. Styret behandla 54 saker. På enkelte styremøter har vi invitert fagfolk innafor fagfeltet.

De prosjektene som RMH har vært engasjert i i 2017 er:

Utmarkshistorie/Bugruppa
Aktiviteten har siste året bestått i å befare postene i Natur- og kulturstien i Mølmannsdalen. Rapporter er sendt Statskog. Gruppa har også deltatt i befaring av Fløtarbua som er en del av løypa. For dette arbeidet mottar historielaget midler som brukes til lagets drift.

Christianus Sextus
RMH sto for 5. året som arrangør av «Klangen av Christianus Sextus». Ca. 500 betalende tilskuere møtte fram til arrangementet 5. og 6. august. Forestillinga var meget vellykka, men frammøtet var lågere enn forventa. De to siste åra har regnskapet vist underskudd, men med til dels store overskudd de første åra, er det fortsatt positiv balanse i totalregnskapet. Dette er et arrangement som krever stor innsats fra lagets medlemmer. Det er i stor grad medlemmer av laget som bidrar med planlegginga gjennom året, og ikke minst som dugnadsfolk under arrangementet.

Bortpå Moa
Med støtte fra Uthusprosjektet utarbeida Rørosmuseet en tilstandsrapport. Denne danner grunnlaget for restaureringa av bolighuset. Uthusprosjektet vil dekke 80 % av kostnadene. De resterende kostnadene må vi skaffe. Interimstyret venter på klarsignal fra Uthusprosjektet. Bolighuset ble ryddet høsten 2016, slik at arbeidet kan starte. Styrets viktigste oppgave vil være å finansiere egenandelen når Uthusprosjektet starter arbeidet.

Seterboka
Boka «Setrer i Rørostraktom» ble lansert til påske i 2017. Opplaget på 800 eks. ble raskt utsolgt, og det ble bestemt å trykke opp en ny og revidert utgave. Ny utgave ble lansert under martnan i 2018.

Minnesmerkeboka
I 2015 vedtok styret å utgi en publikasjon om de minnesmerkene som finnes i kommunen. Arbeidet med manus til ei bok ble sluttført i 2016. Boka ble trykt i 2017 og lansert i slutten av mai 2017.

Kølbruksboka
I over 30 år har Asbjørn Ryen kartlagt kølbruk og spora etter denne aktiviteten innafor skogdistrikt 4 og 5 som strekker seg fra Nørdalen og sørover til Drevsjø. For å sikre denne kunnskapen for ettertida, og gjøre den tilgjengelig for alle, har RMH inngått en avtale om samarbeid med å publisere dette materialet i bokform. Arbeidet er godt i gang. Ole Ragnar Langen og Knut Wolden bistår prosjektet med skriving og redigering. Etter planen kommer boka ut i 2019.

Vertskap i Sleggveien
Røros Museums- og historielag har i samarbeid med Rørosmuseet også i 2017 bidratt som vakter/verter i Sleggveien. Mer enn 30 dugnadsfolk fra laget har holdt husa åpne i 5 uker midt på sommeren, ca. 6 000 besøkende har vært innom.

Påskekonsert i 2019
RMH har påtatt seg det tekniske og økonomiske ansvaret for en kirkekonsert i påsken 2019 med tema rundt Adam Salomon Dopp. Ei egen gruppe med Såle Lund som lagets representant arbeider med prosjektet.

Torsdagskveldene
Torsdag  6. juli: Folkemusikk
Torsdag 13. juli: Handverk
Torsdag 20. juli: Tradisjonsmat
Torsdag 27. juli: Barn på Røros i gamle dager
Torsdag  3. aug Bygningsvern

Vandringer
22. mai Minnesmerker på Røros kjerkegård v/Arne Indseth
3. juni Kølbruk i Narjordet v/Asbjørn Ryen
22. juni Korssjøgårdene v/Ivar Korssjøen
4. juli Småsetran/Stenvikveien v/ Arne Reitan og Knut Wolden
1. aug Mattisvolden v/Inge Gunnar Aspå
27. aug Klettan/Rauhåmmåren v/Knut Wolden og Jon Faste Strømmevold
6. sep Bakkan/Skansen v/Randi Borgos

I alt deltok ca. 400 på vandringene.

Juletrefesten
Også i år ble det arrangert juletrefest der unger sammen med foreldre og besteforeldre laget juletrepynt, spikking av grener av einer til juletreet, pynting av juletreet, sang og gang rundt juletreet og til avslutning utdeling av pakke fra julenissen til barna. Arrangementet er et samarbeid mellom Rørosmuseet, Husflidslaget, Folkemusikkarkivet og Røros Museums- og historielag. Totalt var det over 300 som besøkte arrangementet.

Bevilgninger
20 000 kr til Rørosmuseet til prosjekt om Bergstadens handelshistorie.

Diverse

  • Laget er representert med medlem (Rolf Opdal) i rådgivende utvalg for Femunden og Gutulia Nasjonalparker.
  • Vertene i Sleggveien var som vanlig innbudt til rakfisklag før jul.
  • Olavsgruvas Venner ble vedtatt nedlagt i 2017 og lagets aktiva overført til RMH. Foruten penger på bankkonto omfatter overdragelsen husa på Qvintusvollen, heisen i Olavsgruva og inventaret i Stigerstuggu og kafebrakka ved Olavsgruva. Kapitalen blir tatt inn i RMHs regnskap for 2018.

Aktiviteten i laget er høy, mye av arbeidet er organisert som egne grupper med egne «styrer». Regnskapet for disse undergruppene går for de fleste inn i hovedregnskapet. Unntaket er «Bortpå Moa» som har eget organisasjonsnummer.

Styret vil til slutt takke våre medlemmer, våre samarbeidspartnere, annonsører og ikke minst alle ansatte ved Rørosmuseet for godt samarbeid.

r

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s