Æresmedlemmer i RMH

Astrid Nyhus

Aage Aas

 

På årsmøtet 13. mars ble Astrid Nyhus og Aage Aas utnevnt til æresmedlemmer i RMH. Styrets begrunnelse for å utnevne de to æresmedlemmene: Les videre

Reklamer