Vandring ved Korssjøen 22. juli

Vel 75 interesserte var møtt fram 22. juli ved Korssjøgårdene i det strålende sommerværet. Ivar Korssjøen var guide og tok deltakerne med på en rundtur på ca. 3 km.
Han orienterte først om historia til de tre Korssjøgårdene (tidligere var det fire gårder). Korssjøgårdene ble etablert tidlig på 1700-tallet og var viktige ferdselsgårder for transporter til og fra Røros Kobberverk. Les videre

Vandring 22. juni

Korssjøgårdene var viktige ferdselsgårder hvor ferdafolk med varer til Røros overnattet. Her vil vi få en orientering om gårdene. Etter denne orienteringen vandrer vi på den gamle gårdsveien til ei restaurert laue. Denne turen er på 1,4 km i lett terreng. Ta med godt fottøy som tåler å krysse bekk og ei lita myr, og mat og drikke til fortæring ved Storlaua. Oppmøte på Malmplassen kl. 17.30 for eventuell samkjøring, eller ved Korssjøen kl. 18.00.