Ukas minnesmerke 37

IMG_0321Storgrava i Brekken
Høsten 2012 reiste menighetsrådet i Brekken en minnesten på den gamle storgrava på kirkegården i Brekken. Den har følgende inskripsjon:

Her lå storgrava
brukt vinterstid
ca 1875   1930

Les videre

Reklamer

Ukas minnesmerke 36

Mineplate falne i krigenFalne i 2. verdenskrig
Minnesmerket over fire personer fra Røros som mista livet i 2. verdenskrig ved krigsrelaterte handlinger, henger ute på syd-veggen av Røros kirke. I 1956 ble det starta en innsamlingsaksjon for et minnesmerke over de falne i krigen. Kunstmaler Reidar Ryen (1920 – )  tegna utkastet, og billedhoggeren Oscar Lynum (1890–1961) utforma minneplata. Avduking av minneplata var den store begivenheten under 17. maifeiringa på Bergstaden i 1957. Formann i innsamlingskomiteen Les videre