Ukas minnesmerke 33

P SkjervagenPer Skjervagen
Stenvarden står på det stedet der Per Skjervagen døde 4. oktober 1919 ved Kvernskardet. Han var på jakt med sønnen Johan Laurits (1899–1986) da han ble ramma av hjertelammelse og døde. Familien har planer om å sette opp ei minneplate på varden. Les videre

Reklamer

Kølbrenning fra Røros til Drevsjø

KølmilerAsbjørn Ryen forteller om sitt arbeid med å registrere mer enn 500 kølbruk i området mellom Røros og Drevsjø, om bosettinga langs kølveiene og det gjensidige avhengighetsforholdet mellom Røros og bygdene øst på dalom.
Smelthytta 25. april kl. 19.00 Inngang: 50,-/ 30,- (medl. RMH). Kaffe og biteti
Arr: Røros Museums- og historielag og Rørosmuseet

Ukas minnesmerke 31

Harald SohlbergByste av Harald Sohlberg
Bysten av granitt står i Spell-Olaveien ved Harald Sohlbergs plass øverst i Kjerkgata. Den ble laga av kunstneren Hans Holmen (1878–1958) som var en god venn av Sohlberg. Bysten ble laga allerede i 1930 og vist på Statens kunstutstilling i 1930-åra. Den ble avduka på Sohlbergs plass 5. oktober 1976 av ordfører Per Strickert (1900–91). Fra denne plassen malte Sohlberg sitt mest kjente rørosmotiv, Etter snestormen (1903), med de fargerike husveggene dekt av snø. Det var Les videre