Årsberetning 2015

LogoTirsdag 1. mars var det årsmøte i Røros Museums- og historielag. Ca. 25 medlemmer var til stede og godkjente årsmeldinga for 2015 som du kan lese nedafor.

Årsberetning 2015

Styrets sammensetning har vært:
Leder                          Ståle Lund
Nestleder                    Bente Waage Danielsen
Kasserer                     Arne Indseth
Sekretær                     Ole Ragnar Langen

Styremedlem
Tor Indset
Aage Aas
Inge Hånes
Rolf Opdal

Varamedlem
Amund Spangen
Elly Indreland Aas
Bente Waage Danielsen
Liv Jorun Troøien

 Varamedlemmer innkalles på lik linje med andre i styret og fungerer som likestilte medlemmer. Laget har to representanter i Stiftelsen Rørosmuseet, Ståle Lund (vara Ole Ragnar Langen) og Tor Indset (vara Aage Aas).

Laget hadde 430 betalende medlemskap ved årsskiftet 2015-16, herav 219 enkeltmedlemmer og 211 familiemedlemmer. Laget har fortsatt et potensiale når det gjelder å øke antall medlemmer. Styret oppfordrer medlemmene aktivt til å verve naboer og bekjente. Som medlemsfordeler får hvert medlem tilsendt Fjell-Folk, gratis adgang til Rørosmuseet og redusert pris på vandringene som laget arrangerer i løpet av året.

Mange av medlemmene bidrar svært aktivt i lagets arbeid. Dette gjelder blant annet de som deltar i Sleggveien om sommeren, de som bidrar til arrangementet på Christianus Sextus og de som har bidratt til utgivelsen av Rørosordboka. Det er svært enkelt å få folk til å stille opp, og i den aktive medlemsmassen ligger et potensiale som laget må forsøke å utnytte på best mulig måte.

Laget har egen hjemmeside som har adressen www.rmh.no , og har også egen gruppe på Facebook.

Det ble i 2015 avholdt 9 styremøter. Styret behandlet 50 saker. På flere styremøter har vi invitert diverse fagfolk innenfor fagfeltet.

En rekke arbeidsgrupper har vært i virksomhet. Disse er:

Rørosmålet:                Arbeidet med boka er ferdig, lansering skjedde for fulle hus på Rørosmuseet 1.oktober i forbindelse med Litteraturfestival. Salget gikk godt under julehandelen. Arbeidet med sponsorer lyktes også etter hvert.

Det er lagt ned et betydelig arbeid fra mange av lagets medlemmer over lang tid for å få denne utgivelsen i havn. Laget har hatt egen «bokkomite» under ledelse av Tor Indset. Komiteen har utarbeidet avtaler med de berørte parter, holdt god og jevnlig kontakt med alle som har arbeidet direkte med boka, sørget for at vi har kommet i mål med sponsormidler og stått i spissen for et flott lanseringsarrangement. Styret og resten av laget har god grunn til å være stolte over dette arbeidet og at Rørosmålet nå har egen ordbok med en kvalitet som få andre dialekter har.

Minnesmerker:            Laget med Arne Indseth i spissen har laget en oversikt over minnesmerker i Røros. Minnesmerkene blir presentert etter tur på lagets hjemmeside. Tanken er å gi ut en bok med bilder og en kort historikk for minnesmerkene.

Utmarkshistorie/ Bugruppa:   Bugruppa har også i år utført arbeid for Statskog. Gruppa har foretatt husvask på Statskog sin bu på Røvollen. Videre har gruppa befart geologistien i Mølmannsdalen vår og høst. I samband med befaringene har vi også ryddet søppel ved parkeringsplassen og langs stien. Videre har gruppa satt opp «rekkverk» ved nedstigningen i ravinedalen der geologiløypa går. For dette arbeidet har Statskog overført kr 3 000 til Røros Museums- og historielag.

Christianus Sextus      RMH sto for tredje år som arrangør av «Klangen av Christianus Sextus» 8 & 9. august. Arrangementet betrakter vi fortsatt som en suksess, men overskuddet ble en del mindre i 2015 enn de foregående år. Ca 600 betalende tilskuere.

Dette er også et arrangement som krever stor innsats fra lagets medlemmer, både under planlegging og under selve arrangementet. Det er i stor grad medlemmer av laget som bidrar både gjennom året med planlegginga, og ikke minst som dugnadspersoner under arrangementet. Laget vil rette en stor takk til de ildsjelene som initierte dette arrangementet, et arrangement som fokuserer både på Falkbergets diktning og på en viktig del av vår historie.

Bortpå Moa:               Bortpå Moa er organisert i en egen stiftelse under RMH. I 2015 har vi konsentrert arbeidet omkring økonomien. Lånet er nedbetalt. Bortpå Moa har fått bevilget penger til å foreta en tilstandsrapport. Denne vil bli utført til våren. Tilstandsrapporten vil danne utgangspunkt for restaureringsarbeidet. Styret forutsetter at dette skjer i samarbeid med Uthusprosjektet.

Elever ved skolen i Brekken har gjort en stor jobb ved å rydde skog på eiendommen.

Seterprosjekt:              Arbeidet pågår for fullt. Mange møter med setereiere, kontaktpersoner og innhenting av informasjon. Utskrift leses over av kontaktpersoner. Innsamling av gamle bilder pågår. RMH er utgiver i samarbeid med Fjellheimen forlag og NiLa GRAFISK. Planen er at seterboka skal komme ut før jul.

Sleggveien:                 Røros museums- og historielag har i samarbeid med Rørosmuseet også i år bidratt med guiding i Sleggveien. Mer enn 30 dugnadsmedarbeidere fra laget har holdt husene oppe i 5 uker midt på sommeren, mer enn 6 000 mennesker har vært innom.

Torsdagskveldene:      Laget har også i sommer i samarbeid med Rørosmuseet arrangert kulturformidling i Sleggveien 5 torsdager:

Torsdag 9. juli «Barnas Sleggveien» med formidler og forteller Kirsti Sæter
Torsdag 16. juli «Handverkskveld og hyllkakesteking». Demonstrasjon av gamle håndverksteknikker og salg av hyllkake og kaffe.
Torsdag 23. juli «Setring i Røros-området» med Ragnar Løkken, Roar Dille og Peder Gullikstad
Torsdag 30. juli Folkemusikkveld. Folkemusikkarkivet for Rørosområdet og lokale musikere og dansere presenterer tradisjonsrik folkemusikk fra distriktet.
Torsdag 6. august. «Romanifolket/ taterne i Sleggveien med Mary Barthelemy

Vandringer:

 • Gatevandring på Øra 28.5, guide var Stein Ødegård
 • Historisk vandring i Ålen (Smeltehytter, bygdemuseum, Engan skanse m.m.) 21.6. Dette var et samarbeidsarrangement med Ålen Historielag med flere guider.
 • Hillehølet 8.7 guide Anders Sakrisvoll.
 • Vardvollan m.m. 25.7, guide Jens Nyplass
 • Vauldalen m.m. 4.8, guide Jørn Sevatdal (tollstasjonen) og Jorid Skott Svendsen
 • Solskinnet 13.8, guide Tor Anders Bekken Martinsen.
 • Olavsgruva 8.9, guide Arne Espelund
 • Hauan 14.9, guide Knut Aas. Dette var på årets kulturminnedag og var et samarbeid med Rørosmuseet

I alt ca. 400 deltok på årets vandringer

Bevilgninger:
Det ble bevilget kr 5 000,- til plateutgivelse «Musikus» med Olav L Mjelva og John Ole Morken.

”Juletrefesten”: Også i år ble det arrangert juletrefest der unger sammen med foreldre og besteforeldre laget juletrepynt, spikking av grener av einer til juletreet, pynting av juletreet, sang og gang rundt juletreet og til avslutning utdeling av pakke fra julenissen til barna. Arrangementet er et samarbeid mellom Rørosmuseet, Husflidslaget, Folkemusikkarkivet og Røros Museums- og historielag. Totalt var det over 300 som besøkte arrangementet.

 • Laget skrev en uttalelse angående fredning av Finnegården og seteranlegg
 • Laget har arbeidet med å lage nye vedtekter i tråd med praksis. Vedtektene legges fram til godkjennelse under årets årsmøte
 • Laget har gått gjennom hjemmesidene og fornyet disse. Arne Indseth er i dag ansvarlig «redaktør».
 • Laget sendte en uttalelse angående Hamlanderstuggu og dens plassering til kommunen
 • Lagets styre var på befaring på gammel hovedvei inn til Røros fra sør og trase etter gammel jernbane. Laget arbeider med planer om å rydde noe av disse traseene.
 • Laget arrangerte i samarbeid med Fortidsminneforeningen 8. mai et møte med foredrag om krigshistorien på Røros
 • Laget var med sammen med Rørosmuseet om billedkveld 13.10
 • Laget samarbeidet med DIS om slektsforskningsdagen 31.10
 • Laget er representert med medlem i rådgivende utvalg for Femunden og Gutulia Nasjonalparker. Rolf Opdal er vår representant
 • Lagets leder deltok på møte med noen av venneforeningene for museene under MiSt-paraplyen
 • Lagets leder var en av tre valgte representanter på landsmøtet i Landslaget for lokalhistorie
 • Guidene i Sleggveien var som vanlig innbudt til rakfisklag

Aktiviteten i laget er høy, mye av arbeidet er organisert som egne grupper med egne «styrer». Regnskapet for disse undergruppene går for de fleste inn i hovedregnskapet. Unntaket er «Bortpå Moa» som har eget organisasjonsnummer.

Styret vil til slutt takke våre medlemmer, våre samarbeidspartnere, annonsører og ikke minst alle ansatte ved Rørosmuseet for godt samarbeid.

5

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s