Ukas minnesmerke 23

Estenstenan

Esten Jonsen Kojan
Minnesmerket står på norsk side av grensa mot Sverige på Vauldalen, rett ved riksrøysa. Det ble avduka 9. august 2015. Minnesmerket er reist av etterkommere etter Esten Jonsen Kojan. Minneplata i malmfuru er laga av Rune Langen (f. 1961).
Teksten på minnetavla er slik:
Les videre

Reklamer

Ukas minnesmerke 22

Richard Floer

Richard Floer
Minnesmerket over Eidsvolds-mannen Richard Floer står på nedre kjerkegård. Det ble avduka under jubileumsfeiringa 17. mai 1914. Lærer Anders Rasmussen Prytz (1858–1947) holdt avdukingstalen, og Henrik Grønn (1875–1962) overleverte minnestenen til Røros kommune. Det blir holdt minneseremoni med bekransning av minnesmerket hver 17. mai. Minnestenen har følgende inskripsjon: Les videre

Ukas minnesmerke 20

Ratvolden

Minnesten på Ratvolden
Minnestenen på Ratvolden ble satt opp av Johan Falkberget i forbindelse med at han flytta til Ratvolden i 1922. Han ville hedre sin morfar og sin onkel som hadde rydda Ratvolden. Minnestenen ble avduka 1. juli 1922 ved et stort arragement. Lærer Anders Rasmussen Prytz og forfatter Charles Kent holdt taler. Inskripsjonen på stenen er utforma av Wilhelm Moe i gotisk skrift, og lyder slik:  Les videre