Ukas minnesmerke 14

Alf LøkkenAlf Løkken
3 – 4 km sør-øst for Bekkosen, ovafor Storvika står det en minnesten over Alf Johansen Løkken. Alf Løkken ble bare 22 år gammel. Han var på vei hjem med et vedlass da lasset velta og han fikk det over seg. Han ble funnet i live og brakt hjem, men døde samme dag, 14.11.1934, av skadene. Minnestenen som ble reist etter initiativ av Brekken Arbeiderparti, står der ulykka skjedde. Den ble avduka 6. september 1936 med over 200 til stede.  Les videre

Reklamer

Ukas minnesmerke 12

Tore Maske ved Kjerringdauen

Tore Maske ved Kjerringdauen

Kjerringdauen
Ved Svartåsen et par km nord-vest for Rørosgård er det reist et minnesmerke over Gjertrud Larsdatter Opdal som døde her 27. juni 1803. Ho ble 72 år gammel og var ugift. Denne dagen hadde Gjertrud tatt i vei fra hjemmet i Spjellet på Bergstaden til Rødalen for å samle skjeftegras, som ble brukt til skurebørster. På Les videre