Ukas minnesmerke 10

Hans Olsen ÅsenHans Olsen Aasen
En stenpyramide med minneplate for Hans Olsen Aasen ble reist av hans etterkommere i Åsengården i forbindelse med et stort slektsstevne i 1957. Anledningen var 400-årsjubileum for hans fødsel i 1557. Han døde i 1673. Årstallet for hans fødsel er usikkert. Ulike kilder  opererer med ulike årstall. I alle fall ble han en svært gammel mann. Les videre

Reklamer

Ukas minnesmerke 9

IMG_0478Første Storwartzgruva
Minnestenen ved Gamle Storwartz gruve ble reist av Olavsgruvas Venner og Bergstuderendes Forening i 1994 i forbindelse med 350-års jubileet for Røros. Avdukinga skjedde 26. august, samme dag som minnesmerket ved Lossiusgruva ved Rauhåmmåren ble avduka. Les videre

Rørosordboka er lansert

IMG_0076Det var en stor dag for Røros Museums- og historielag og alle bidragsyterne torsdag 1. oktober 2015 da Rørosordboka ble lansert for et tallrikt publikum på Rørosmuseet. Etter flere tiårs arbeid med innsamling og bearbeiding av materialet til ei ordbok, ble resultatet presentert og noen av bidragsyterne fortalte om arbeidet.   Les videre