Tyskgården før og nå

Forretningsgård i Litjgata 38 drevet av E.O. Strøm Maler og Lakerer (står på skilt over portsjælet). På skiltet mellom vinduene står det: Indramning av Billeder. Skildtmaling. Tapetsering. Indlægning av Vinduesglas. Fotografert av Iver Olsen. Bildet er utlånt av Rørosmuseet.

Reklamer

Raukassa før og nå

Skolebygningen som ble satt opp 1799, var en gave fra jomfru Catharina Borchgrevink. Bygget kom til å huse allmueskolen, middelskolen og realskolen i over 150 år. Huset kalles Raukassa. Bildet er tatt av Iver Olsen.