Fyrsetting på Storwartz

Den årlige Storwartzdagen ble arrangert lørdag 5. september med ca. 25 frammøtte. Første del av arrangementet sto Rørosmuseet for, med orientering om restaureringsarbeidet på Nedre Storwartz m.m.
Demonstrasjon av fyrsetting var RMHs ansvar. Som vanlig var det Truls Gjestland og Knut Wolden Les videre

Vandring på Glåmos

Bare ca. 25 deltakere var møtt fram til vandring 28. juli. Arne Indseth var guide på turen som starta med en orientering om bygda, med fokus på perioden 1860 – 1960. Det skjedde store endringer i denne perioden, og med Iver O. Kuraas som en sentral person. Neste stopp var minnestøtta over distriktslege Brostrup Marius Müller, som døde der på tjenestereise i 1908. Like ved lå Les videre

Kølbruksboka er kommet


Boka om kølbrenning, kølkjøring og bosetting som Asbjørn Ryen har skrevet i samarbeid med Røros Museums- og historielag, er nå kommet på markedet. På grunn av virussituasjonen måtte vi avlyse planlagt lanseringsarrangement. Boka er trykt i 600 eksemplarer. Den har 315 sider og koster kr 490. Boka er å få kjøpt i bokhandlene på Røros og Tynset, og i en del butikker i Røros og distriktene rundt. Boka kan også bestilles fra Fjellheimen Forlag.

Nytt æresmedlem

Årsmøtet i Røros Museums- og historielag utnevnte 10. mars Roar Dille til nytt æresmedlem.
Styrets begrunnelse: Roar Dille har vært et aktivt medlem i Røros Museums- og historielag i mange år. Han var styreleder i hele 13 år. Under hans ledelse ble det starta innsamling for å bevare husa i Sleggveien og mange andre hus. Det ble også lagt stor vekt på å aktivisere medlemsmassen, bl.a. i form av historiske vandringer og etablering av ulike arbeidsgrupper.
Les videre